PROIECTE FINALIZATE


Instruirea personalului Autoritatii de Management si Compartimentelor Judetene de Dezvoltare Rurala privind implementarea PNDR
Titular proiect: SC MS EXPERTMOB SRL
Perioada: septembrie 2011 - mai 2013
Autoritatea contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala


Pregatire profesionala pentru fermierii care detin ferme de semi - subzistenta in Regiunea de Dezvoltare Sud si Bucuresti - Ilfov - (judetele Arges, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman, Calarasi, Bucuresti-Ilfov)
Titular proiect: Asocierea SC MS EXPERTMOB SRL - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (U.S.A.M.V.B)
Perioada: martie 2012 - decembrie 2013
Autoritatea contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala


Instruirea personalului de la nivel central, judetean si local care are atributii in implementarea FEADR (APIA)
Titular proiect: SC MS EXPERTMOB SRL
Perioada: septembrie 2013 - septembrie 2014
Autoritatea contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP)
Beneficiar: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit


Pregatire profesionala a personalului Organismului de Certificare
Titular proiect: SC MS EXPERTMOB SRL
Perioada: decembrie 2013 - decembrie 2014
Autoritatea contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala - Serviciul Asistenta si Achizitii Publice
Beneficiar: Curtea de Conturi a Romaniei - Autoritatea de Audit


POSDRU/144/6.3/S/129737 Calificare si formare profesionala pentru o industrie a moraritului si panificatiei mai putin feminizata si mai calificata
Perioada: iunie 2014 - iulie 2015
Beneficiar: ASOCIATIA TRAINING FOR A NEW LIFE


Formare profesionala pentru fermierii care detin ferme de semisubzistenta in regiunea SUD EST (judetele Braila, Galati, Tulcea, Constanta, Vrancea si Buzau)
Titular proiect: Asocierea SC MS EXPERTMOB SRL - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (U.S.A.M.V.B)
Perioada: iunie 2014 - august 2015
Autoritatea contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Beneficiar: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale