INSTRUIRE

In contextul concurential actual instruirea personalului este de importanta majora pentru cresterea performantelor si dezvoltarea organizatiei.

Evaluarea necesitatilor de instruire specifice fiecarui post si angajat in parte, corelata cu cele mai moderne tehnici de instruire, devine o parte a strategiei organizatiei.

Venim in sprijinul organizatiilor interesate, prin oferirea unei palete complexe de cursuri de formare profesionala pentru ocupatiile:
Formator, cod COR 2424.0.1;
Auditor intern in sectorul public, cod COR 241306;
Auditor in domeniul calitatii, cod COR 214130;
Manager proiect, cod COR 242101;
Manager resurse umane, cod COR 121207;
Expert achizitii publice, cod COR 214946;
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, cod COR 242213;
Contabil sef, cod COR 121120;
Asistent relatii publice si comunicare, cod COR 333906;
Controlor financiar, cod COR 121121;
Inspector taxe si impozite, cod COR 335201;
Manager al sistemelor de management al calitatii, cod COR 325701;
Inspector/ referent resurse umane, cod COR 333304;
Contabil, cod COR 331302;
Controlor financiar, cod COR 121121;
Legumicultor, cod COR 611103;
Baby-sitter, cod COR 5133.1.1
Ingrijitoare batrani la domiciliu, cod COR 5133.1.2
Lucrator in comert, cod COR 5220.1.1
Patiser, cod COR 7412.1.3

Toate cursurile sunt autorizate ANC si se vor finaliza cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale. La absolvire se va elibera ca anexa a certificatului de absolvire si un supliment descriptiv in care sunt prevazute competentele dobandite.

Certificatul eliberat in urma absolvirii cursului este cu recunoastere profesionala conform legislatiei in vigoare (OUG 129 / 2000 Republicata). Acest tip de diploma este singurul document legal in baza caruia se poate incadra in cartea de munca ocupatia aferenta conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR). Cursurile noastre se desfasoara in conformitate cu legislatia actuala de pregatire a adultilor, iar societatea noastra asigura desfasurarea teoretica si practica a fiecarui curs.

In functie de necesitatile clientilor nostrii, MS EXPERTMOB organizeaza cursuri personalizate in spatii special amenajate sau la sediul clientilor pentru grupuri de cel putin 15 persoane. Precizam ca toate cursurile pot fi organizate şi la sediul dumneavoastra sau la un alt sediu ales de Dumneavoastra, in condiţii convenite de comun acord, inclusiv in week-end.