FORMATOR

Tipul programului - Perfectionare

Denumirea ocupatiei: Formator
Codul COR al ocupatiei: 242401
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/293/24.01.2013
Durata totala de pregatire: 32 ore
- pregatire teoretica: 12 ore
- pregatire practica: 20 ore


Cui se adreseaza cursul:
Cursul se adreseaza atat celor care profeseaza si isi doresc o sporire a abilitatilor de formator, precum si acreditarea acestora, cat si celor care vor sa devina formatori, fara a fi profesat pana acum in domeniu.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau superioare in orice domeniu.

Participarea la curs va va ajuta in:
Pregatirea formarii;
Realizarea activitatilor de formare;
Evaluarea participantilor la formare;
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare;
Competente optionale;
Marketing-ul formarii;
Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor si a stagiilor de formare;
Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Formatorul este specialistul in formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice / practice si / sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate in institutii specializate sau la locul de munca.

Competente dobandite:
Imbunatatirea si perfectionarea deprinderilor de comunicare in grup;
Dobandirea de cunostinte despre managementul procesului de formare la adulti;
Dezvoltarea deprinderilor de planificare, sustinere si evaluare a unei sesiuni de formare;
Invatarea de noi metode interactive de transmitere a informatiilor.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart.
Materiale: suport de curs, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii, teme de proiect, bibliografie.

Structura cursului :
Invatarea la adulti. Stiluri de invatare;
Formatorul: competente si cunostinte esentiale;
Deprinderi de comunicare. Prezentarea informatiei;
Design de training;
Metode interactive de formare a adultilor;
Planificarea sesiunii de formare;
Evaluarea sesiunii de formare;
Sustinerea unei sesiuni de formare de 1 ora. Feedback;
Managementul programului de formare. Time Management;
Evaluarea cursului.

Modalitatea de inscriere
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).