MANAGER PROIECT

Tipul programului - Perfectionare

Denumirea ocupatiei: Manager Proiect
Codul COR al ocupatiei: 242101
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/290/24.01.2013
Durata totala de pregatire: 40 ore
- pregatire teoretica: 18 ore
- pregatire practica: 22 ore


Cui se adreseaza cursul:
Cursul se adreseaza celor care activeaza ca manageri de proiect, membri ai echipelor de proiect, dar care doresc sa-si dezvolte competentele in acest domeniu, fie ca lucreaza in firme nationale sau internationale, in firme de stat sau private, sau in orice domeniu al administratiei publice locale si centrale.

Conditii de acces:
Absolventi studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va fi capabili sa:
Inteleaga conceptul de management de proiect;
Utilizeze instrumente specifice managementului de proiect;
Dezvolte abilitati de planificare a resurselor in cadrul unui proiect;
Dezvolte abilitati de monitorizare şi evaluare a unui proiect;
Dezvolte abilitati de evaluare a riscului în cadrul unui proiect.

Metodologie didactica:
Programul utilizeaza tehnici europene de predare si intruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, exercitii si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice managerului de proiect.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerintelor de management integrat a proiectului;
Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului;
Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect;
Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect si managementul comunicarii in cadrul proiectului;
Managementul calitatii proiectului.

Competente dobandite:
Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerinţelor de management integrat ale proiectului;
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectului;
Managementul calităţii proiectului.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii, teme de proiect, bibliografie.

Structura cursului :
Stabilirea scopului si cerintelor de management ale proiectului;
Planificarea activitatilor si realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect;
Managementul factorilor implicati;
Sustinerea unei sesiuni de formare de 1 ora. Feedback;
Managementul programului de formare. Time Management;
Evaluarea cursului.

Modalitatea de inscriere
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii superioare).