MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Manager al sistemelor de management al calitatii
Codul COR al ocupatiei: 325701
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/9073/20.09.2011
Durata totala de pregatire: 24 ore
- pregatire teoretica: 8 ore
- pregatire practica: 16 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor care doresc sa dobandeasca cunostintele si abilitatile necesare pentru proiectarea, implementarea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu cerintele standardului de referinta ISO 9001:2008.
Persoanelor care vor sa-si dezvolte competente pentru ocuparea postului de manager al sistemului calitatii sau un post similar in domeniul calitatii.

Conditii de acces:
Absolventi studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va avea capacitatea de a:
Implementa sisteme (de management) ale calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii sau cu cerintele oricarei intreprinderi si de-a actiona ca responsabil al sistemului calitatii (deci ca reprezentant al managerului general) in orice intreprindere, indiferent de marimea acesteia;
Efectua audituri ale calitatii proceselor si produselor, atat ca auditor intern cat si ca membru al unei echipe de auditorice efectueaza audituri de certificare;
Implementa si utiliza tehnicile, metodele si instrumentele de management al calitatii.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite,acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului;
Evaluarea furnizorilor;
Imbunatatirea propriei pregatiri profesionale;
Mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii;
Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii;
Tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective;
Elaborarea politicii in domeniul calitatii;
Implementarea politicii in domeniul calitatii;
Organizarea functiunii „calitate”;
Elaborarea si urmarirea programelor de audit;
Monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii superioare).