LEGUMICULTOR

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Legumicultor
Codul COR al ocupatiei: 611103
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/8848/15.09.2011
Durata totala de pregatire: 24 ore
- pregatire teoretica: 8 ore
- pregatire practica: 16 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor care se ocupa cu activitatea de cultivare a legumelor prin crearea unor conditii de viata corespunzatoare plantelor in scopul realizarii de productii in vederea valorificarii si a consumului.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va avea capacitatea sa:
Prelucreze solul;
Infiinteze culturi;
Realizeze productiasi sa o valorifice in conditii profitabile;
Identifice particularitatile biologice ale diferitelor specii, soiuri si hibrizi precum si relatiile dintre plante si factorii mediului inconjurator;
Identifice cerintele fiecarei specii in parte, fata de temperatura, lumina, apa, hrana pentru a interveni cu masuri adecvate;
Faca aprovizionarea cu materii si materiale, precum si desfacerea productiei ceea ce necesita calitati de manager.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de mare Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Studierea plantelor legumicole sub aspectul particularitatilor biologice, al relatiilor bio si ecosistemice ale acestora pe baza carora se stabilesc cele mai adecvate tehnologii de cultura in scopul obtinerii unor productii ridicate din punct de vedere cantitativ si calitativ.

Competente dobandite:
Stabilirea amplasamentului si a structurii culturilor legumicole;
Aprovizionarea cu materii prime si materiale (seminte, material saditor, ingrasaminte, pesticide);
Producerea materialului saditor;
Pregatirea terenului pentru infiintarea culturilor legumicole de camp;
Infiintarea culturilor legumicole de camp;
Executarea lucrarilor de intretinere a culturilor legumicole;
Asigurarea recoltarii produselor legumicole si desfiintarea culturii;
Stocarea si depozitarea productiei legumicole pentru valorificare si consum;
Comunicarea la locul de munca;
Munca in echipa;
Aplicarea N.P.M. si N.P.S.I..

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).