INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Inspector/referent resurse umane
Codul COR al ocupatiei: 333304
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/9075/20.09.2011
Durata totala de pregatire: 40 ore
- pregatire teoretica: 18 ore
- pregatire practica: 22 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor care prin pozitia pe care o detin in cadrul departamentului de resurse umane participa activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directa in procesul prin care organizatia isi recruteaza, angajeaza, deruleaza si inceteaza raporturile de munca cu salariatii.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va avea capacitatea sa:
Intocmeasca si sa gestioneze documentele de evidenta a personalului;
Organizeze recrutari si selectii ale personalului;
Intocmeasca si sa gestioneze carnetele de munca ale personalului angajat;
Intocmeasca dosarul de pensionare;
Intocmeasca statul de plata pentru personalul incadrat;
Intocmeasca si sa depuna declaratiile privind contributiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj si pentru asigurarile de sanatate;
Ofere informatii privind problemele de personal;
Administreze baza de date de evidenta a personalului utilizand computerul.

Metodologie didactica:
Programul utilizeaza tehnici europene de predare si intruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, exercitii si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice inspectorului de resurse umane.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Inspectorul de resurse umane trebuie sa gestioneze toate procedurile specifice activitatii de resurse umane si sa opereze cu toate documentele din departament, sa deprinda abilitati de informare si documentere privind modificarile legislative, sa mentina relatia cu autoritatile publice arondate Ministerului Muncii Sanatatii si Protectiei Sociale si cu Inspectoratul Teritorial de Munca.

Competente dobandite:
Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
Organizarea recrutarii si selectiei personalului;
Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului;
Intocmirea dosarului de pensionare;
Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat;
Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat;
Oferirea informatiilor privind problemele de personal;
Planificarea activitatii proprii;
Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC-ul;
Lucrul in echipa;
Dezvoltarea profesionala.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).