INSPECTOR TAXE SI IMPOZITE

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Inspector taxe si impozite
Codul COR al ocupatiei: 335201
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/4941/14.06.2011
Durata totala de pregatire: 40 ore
- pregatire teoretica: 18 ore
- pregatire practica: 22 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor care efectueaza  urmatoarele activitati: control financiar fiscal (constatare si impunere persoane fizice, juridice, banci, societati nationale, regii autonome, reprezentante), solutionare a contestatiilor, revizie fiscala, valorificare a bunurilor proprietatea statului, urmarire, colectare si executare silita, contabilitate si evidenta analitica platitori, evaluare si sinteza, metodologie relatii cu contribuabilii, gestionare dosare fiscale, declaratii si bilanturi, impozit pe venit global.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va avea capacitatea de a:
Exercita controlul respectarii reglementarilor financiare si contabile cu privire la:
Determina si evidentia corect in situatiile lunare a obligatiilor fiscale de catre toti agentii economici, indiferent de forma de proprietate;
Analiza si solutiona contestatiile privind impozitele si taxele potrivit legii;
Organiza si efectua revizia fiscala;
Lua masurile corecte pentru prevenirea, depistarea, combaterea fenomenului de evaziune fiscala, coruptie si pentru protectia patrimoniului public.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Aplicarea politicii fiscale a statului, precum si realizarea in mod unitar a strategiei si programului Guvernului in domeniul finantelor publice;

Competente dobandite:
Comunicarea interactiva la locul de munca;
Dezvoltarea profesionala;
Asigurarea aplicarii masurilor legale in urma controlului financiar - fiscal;
Asigurarea asistentei de specialitate catre contribuabili;
Efectuarea controlului financiar - fiscal;
Inregistrarea agentilor economici;
Mentinerea legaturii cu alte institutii;
Preluarea si valorificarea bunurilor;
Prestarea serviciilor de specialitate catre contribuabili.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).