EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

Tipul programului - Perfectionare

Denumirea ocupatiei: Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Codul COR al ocupatiei: 242213
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/5719/09.07.2015
Durata totala de pregatire: 30 ore
- pregatire teoretica: 12 ore
- pregatire practica: 18 ore


Cui se adreseaza cursul:
Cursul se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa invete sa realizeze un proiect cu finantare europeana, care vor sa-si dezvolte abilitatile de stabilire a parteneriatelor, implementare si management al proiectelor;
Tuturor celor care vor sa-si dezvolte competentele care tin de documentarea si elaborarea unui proiect european, in a dezvolta un proiect sau in a lucra in echipa unui proiect;
Tuturor persoanelor juridice care isi doresc sa-si verifice eligibilitatea firmei pentru a putea accesa un proiect cu finantare europeana;
Absolventilor de studii superioare care vor sa acceseze un job actualizat ofertei pietii muncii actuale.

Conditii de acces:
Absolventi studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va fi capabil sa:
Verifice programele de finantare prin care se pot obtine bani europeni nerabursabili;
Aiba abilitatea de a lucra cu Ghidul Solicitatului;
Verifice eligibilitatea unui Solicitant/Beneficiar de Fonduri Europene si sansele de obtinere a acestora;
Completeze o Cerere de Finantare;
Cunoasca etapele intocmirii unui Proiect realizat din Fonduri Europene;
Gestioneze un Proiect finantat din Fonduri Europene;
Foloseasca eficient Fondurile Europene;
Cunoasca regulile de monitorizare si control;
Cunoasca cadrul programatic si institutional de accesare al fondurilor europene in Romania;

Metodologie didactica:
Programul utilizeaza tehnici europene de predare si intruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, exercitii si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice managerului de proiect.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Competente dobandite:
Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca;
Aplicarea normelor de protectia mediului;
Mentinerea unor relatii de munca eficace;
Pregatirea elaborarii proiectului;
Documentarea in vederea realizarii proiectului;
Stabilirea parteneriatelor;
Elaborarea proiectului.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii, teme de proiect, bibliografie.

Modalitatea de inscriere
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii superioare).