EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Expert achizitii publice
Codul COR al ocupatiei: 214946
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/294/24.01.2013
Durata totala de pregatire: 40 ore
- pregatire teoretica: 18 ore
- pregatire practica: 22 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor desemnate pentru efectuarea achizitiilor publice din cadrul atat a institutiilor publice (autoritatilor contractante) cat si a societatilor private (ofertantilor).

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau studii superioare in orice domeniu;

Participarea la curs va va ajuta:
Sa invatati sa va planificati eficient si sa alocati mai bine resursele;
Sa intelegeti rolul achizitiilor publice in cadrul organizatiei;
Sa cunoasteti cerintele impuse de sistemul electronic SEAP;
La asimilarea legislatiei in domeniu si a legislatiei conexe;
Sa concepeti distribuirea rolurilor in echipe pentru elaborarea documentatiei de atribuire si elaborarea / evaluarea ofertelor;
Sa va insusiti proceduri de atribuire, criterii de evaluare, de calificare si selectie a ofertelor;
Sa va familiarizati cu documentele specifice documentatiei de atribuire si modul de elaborare a acestora - Cum se intocmeste dosarul de achizitii publice - elementele dosarului;
La deprinderea metodelor si tehnicilor utilizate in administrarea contractului;
Sa anticipati, sa evaluati si sa controlati riscurile asociate achizitiilor;
Sa cunoasteti modul de solutionare a contestatiilor.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Ocupatia de “Expert achizitii publice” este necesara in vederea aplicarii corecte si consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica si/sau a acordurilor-cadru de catre autoritatile contractante.

Competente dobandite:
Analizarea legislatiei aplicabile specifice;
Acordarea consultantei de specialitate;
Planificarea achizitiilor publice;
Derularea procedurilor de atribuire;
Finalizarea procedurilor de atribuire.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart.
Materiale: suport de curs, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare achizitii in SEAP.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).