EVALUATOR PROIECTE

Tipul programului - Perfectionare

Denumirea ocupatiei: Evaluator proiecte
Codul COR al ocupatiei: 241263
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/292/23.01.2014
Durata totala de pregatire: 24 ore
- pregatire teoretica: 8 ore
- pregatire practica: 16 ore


Cui se adreseaza cursul:
Cursul se adreseaza persoanelor care vor sa dobandeasca competente de evaluator, in special pentru proiectele finantate din fonduri structurale, consultantilor din domeniul managementului de proiect, expertilor in domeniul accesarii fondurilor structurale si de coeziune europene, specialistilor in elaborarea si scrierea de proiecte precum si altor persoane interesate de evaluarea proiectelor.

Conditii de acces:
Absolventi studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va fi capabili sa:
Identifice notiunile de baza despre evaluarea proiectelor;
Utilizeze criteriile de evaluare;
Evalueaze temele orizontale din cadrul proiectulu;
Utilizeze notiunile de baza referitoare la deontologia si codul etic al evaluatorului.

Metodologie didactica:
Programul utilizeaza tehnici europene de predare si intruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, exercitii si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele specifice managerului de proiect.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
Aplicarea normelor de protectie a mediului;
Aplicarea normelor de asigurare a securitatii informatiilor;
Pregatirea personala pentru evaluare;
Organizarea procesului de evaluare;
Evaluarea propunerii de proiect;
Validarea evaluarii.

Competente dobandite:
Pregatirea personala pentru evaluare;
Organizarea procesului de evaluare;
Evaluarea propunerii de proiect;
Validarea evaluarii;
Acordarea de asistenta tehnica pentru selectia de proiecte.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart.
Materiale: suport de curs, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii, teme de proiect, bibliografie.

Structura cursului :
Notiuni de baza si notiuni specifice privind proiectele si evaluarea proiectelor. Pregatirea elementelor cheie ale evaluarii;
Evaluarea propunerilor de proiecte/cererilor de finantare;
Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte;
Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor si solicitantilor de finantare;
Analiza tehnica, economica si financiara a proiectelor;
Imbunatatirea procesului de evaluare a proiectelor;
Notarea propunerilor de proiecte;
Evaluarea proiectelor pe perioada implementarii.

Modalitatea de inscriere
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii superioare).