COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea programului: Competente antreprenoriale
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/9741/29.10.2015
Durata toatala de pregatire: 24 ore
- pregatire teoretica: 8 ore
- pregatire practica: 16 ore

Cui se adreseaza cursul:
Cursul se adreseaza celor care:
doresc sa dobandeasca ori sa isi dezvolte competentele antreprenoriale;
intentioneaza sa demareze propria afacere;
doresc sa identifice noi modalitati de eficientizare a afacerii.

Conditii de acces:

Absolventi studii medii sau studii superioare in orice domeniu;

Obiective:

dezvoltarea competentelor antreprenoriale in vederea valorificarii oportunitatilor de afaceri.

Abilitatile obtinute in urma cursului:
Cursul este interactiv si are un pronuntat caracter aplicativ. Pe parcursului acestui program de formare profesionala vor fi abordate, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele tematici:
Introducere in cercetarea mediului de afaceri;
Managementul financiar;
Managementul resurselor umane;
Publicitate si branding;
Ghid practic de infiintare al unei firme;
Planul de afaceri etc.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare;

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Competente dobandite:
Antreprenoriatul;
Analiza afacerii;
Elaborarea unui plan de afaceri;
Accesarea surselor de finantare a afacerii;
Infiintarea unei firme;
Managementul financiar;
Managementul resurselor umane;
Marketingul afacerii;
Negocierea.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz si exercitii practice.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).