CONTABIL

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Contabil
Codul COR al ocupatiei: 331302
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/9074/20.09.2011
Durata de pregatire: 24 ore
- pregatire teoretica: 8 ore
- pregatire practica: 16 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor care doresc sa se initieze in contabilitate, care doresc sa-si deschida un PFA sau o societate comerciala;
Persoanelor care lucreaza in unitati ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de catre un contabil-sef sau director economic.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau studii superioare.

La finalul cursului fiecare participant va avea capacitatea sa:
Inregistreze in contabilitate operatiunile patrimoniale dintr-o companie sau institutie pe baza documentelor financiar contabile;
Intocmeasca si sa interpreteze o balanta de verificare;
Calculeze si sa declare principalele impozite si taxe prevazute de legislatia fiscala in vigoare;
Intocmeasca bilantul contabil si contul de profit si pierdere;
Calculeze principalii indicatori economico-financiari dintr-o companie.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobândite, acreditate de MEN,MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atât la nivel national cât si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Contabilul trebuie sa posede un set de teorii, concepteşi tehnici prin care sa transforme date financiare in informatii necesare raportarii, planificarii,controluluisi luarii de decizii.

Competente dobandite:
Comunicarea interpersonala;
Lucrul in echipa;
Dezvoltarea profesionala;
Planificarea activitatii;
Gestionarea si arhivarea documentelor;
Utilizarea PC;
Intocmirea / completarea documentelor primare;
Contarea operatiunilor patrimoniale;
Efectuarea de calcule specifice;
Completarea registrelor contabile;
Intocmirea balantei de verificare;
Evaluarea patrimoniala;
Intocmirea bilantului contabil;
Transmiterea documentelor specifice.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).