COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea programului: Competente sociale si civice
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/292/24.01.2013
Durata toatala de pregatire: 24 ore
- pregatire teoretica: 8 ore
- pregatire practica: 16 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor interesate sa dobandeasca sau sa isi dezvolte abilitatile de comunicare pentru imbunatatirea comunicarii cu persoanele apropiate, dar si pentru eficientizarea comunicarii in mediile organizationale din care fac parte sau urmeaza sa faca parte.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau studii superioare in orice domeniu;

Abilitatile obtinute in urma cursului:
Identifica componentele modelului comunicarii si caracteristicile lor definitorii;
Analizeaza tipurile de comunicare;
Evalueaza barierele in comunicare.
Aplica strategiile specifice comportamentului asertiv;
Modifica comportamente non-asertive in comportamente si mesaje asertive;
Aplica strategii de ascultare activa.
Aplica strategii specifice comunicarii persuasive;
Aplica principii de autoprezentare eficienta;
Aplica principii de comunicare electronica adecvata.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare;

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Competente dobandite:
Comunicare interactiva si interpersonala;
Leadership;
Lucrul in echipa;
Negociere;
Dezvoltarea personala si profesionala;
Competentele civice.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Structura cursului:
Comunicarea interpersonala;
Comunicarea persuasiva;
Comunicarea electronica.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).