AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Auditor intern in sectorul public
Codul COR al ocupatiei: 241306
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/291/24.01.2013
Durata de pregatire: 24 ore
- pregatire teoretica: 8 ore
- pregatire practica: 16 ore


Cui se adreseaza cursul:
Persoanelor care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si sa-si desfasoare activitatea in entitati publice si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu. Cursul va da posibilitatea de a afla care sunt acestea si de a performa la locul de munca.

Conditii de acces:
Absolventi studii superioare in orice domeniu;

La finalul cursului cursantii vor fi capabili sa:
Dezvolte competente necesare auditorului intern pentru elaborarea si documentarea programului de audit intern si a programului interventiei la fata locului;
Conceapa, selecteze si sa aplice teste in vederea evaluarii eficientei si eficacitatii controalelor;
Analizeze, evalua si formula recomandari cu privire la problemele identificate in cadrul procesului de audit intern.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare;
Cursul este structurat conform cerintelor Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern si HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20, privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Competente dobandite:
Planificarea activitatii de audit intern;
Pregatirea misiunii de audit intern;
Colectarea informatiilor;
Evaluarea riscurilor;
Evaluarea preliminara a controlului intern;
Programarea misiunii de audit intern;
Elaborarea testelor de audit intern;
Formularea constatarilor, concluziilor si recomandarilor de audit intern;
Documentarea activitatilor de audit intern;
Elaborarea raportului de audit intern;
Supervizarea misiunii de audit intern;
Valorificarea recomandarilor de audit intern;
Dezvoltarea relatiilor operationale cu entitatile auditate;
Asigurarea calitatii activitatii de audit intern;
Evaluarea sistemului organizational;
Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta;
Evaluarea activitatii financiar-contabile;
Evaluarea activitatii juridice;
Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei;
Evaluarea procesului de finantare;

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).