ASISTENT IN RELATII PUBLICE SI COMUNICARE

Tipul programului - Perfectionare
Denumirea ocupatiei: Asistent in relatii publice si comunicare
Codul COR al ocupatiei: 333906
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/4942/14.06.2011
Durata totala de pregatire: 20 ore
- pregatire teoretica: 18 ore
- pregatire practica: 22 ore


Cui se adreseaza cursul:
Tuturor persoanelor interesate sa-si dezvolte competente legate de planificarea, realizarea si evaluarea activitatilor de relatii publice dintr-o organizatie.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii sau studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va avea capacitatea de a:
Folosi corect terminologia de specialitate;
Demonstra abilitati de comunicare;
Planifica activitati de relatii publice;
Utiliza instrumente de relatii publice;
Demonstra realizarea materialelor;
Demonstra organizarea activitatilor de relatii publice;
Demonstra evaluarea activitatilor de relatii publice;
Cunoaste modalitati de comunicare organizational;
Cunoaste abordari in relatia cu clientii;
Folosi tehnici de vanzare.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Dezvoltarea capacitatilor de comunicare ale participantilor;
Deprinderea de catre participanti a practicilor din domeniul relatiilor publice;
Oferirea instrumentelor de evaluare a programelor de relatii publice.

Competente dobandite:
Munca in echipe multidisciplinare;
Dezvoltare profesionala;
Comunicare interactiva;
Comunicare interpersonala;
Planificarea activitatii proprii;
Realizarea materialelor;
Organizarea de evenimente;
Organizarea campaniilor integrate;
Evaluarea eficientei programelor de relatii publice;
Participa la eficientizarea comunicarii in organizatie;
Mentinerea relatiilor cu mass-media;
Pregatirea intalnirilor de lucru.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart.
Materiale:suport de curs, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca es te cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii sau superioare).