Elaborarea si implementarea unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2008

Un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 confera incredere beneficiarilor unui produs sau serviciu ca cerintele lui vor fi indeplinite sistematic de prestator. Sistemul de management al calitatii proiectat si aplicat corect, in spiritul cerintelor standardului, realizeaza fundamentul pentru actiuni de imbunatatire a proceselor, produselor / serviciilor si sistemului.

Program pentru elaborarea si implementarea unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2008

1. Audit de evaluare initiala.
2. Identificarea proceselor SMC si interactiunii dintre ele.
3. Stabilirea politicii in domeniul calitatii si obiectivelor calitatii.
4. Stabilirea indicatorilor de performanta ai proceselor.
5. Stabilirea necesarului de proceduri/instructiuni operationale(de lucru) si a responsabilitatilor privind elaborarea, analizarea si aprobarea acestora.
6. Instruirea personalului implicat in elaborarea documentelor sistemului de management.
7. Elaborarea procedurilor de sistem, a procedurilor operationale si a manualului de management al calitatii.
8. Implementarea, validarea siĀ  imbunatatirea SMC.
9. Formare auditori interni (auditor al calitatii).
10. Audit de evaluare finala: identificarea SMC si verificarea implementarii solutiilor, in perioada de finalizare stabilita.