Elaborarea si implementarea unui sistem de management al mediului conform ISO 14001:2005

Un sistem de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2005 asigura cadrul organizational, operational, procedural pentru identificarea, analiza aspectelor de mediu si stabilirea de actiuni in vederea asigurarii unei protectii adecvate a mediului. Aplicarea acestui standard impreuna cu actele normative emise de autoritatile de reglementare constituie o prioritate in politicile statelor membre ale UE.

Program pentru elaborarea si implementarea unui sistem de management al mediului conform ISO 14001:2005

1. Audit de evaluare initiala.
2. Analiza preliminara de mediu (aspecte semnificative de mediu).
3. Stabilirea politicii de mediu a obiectivelor de mediu si programelor de management al mediului.
4. Stabilirea necesarului de proceduri/instructiuni operationale(de lucru) si a responsabilitatilor privind elaborarea, analizarea si aprobarea acestora.
6. Instruirea personalului implicat in elaborarea documentelor sistemului de management.
7. Elaborarea procedurilor de sistem, a procedurilor operationale si a manualului de management al mediului.
8. Implementarea, validarea si  imbunatatirea SMM.
9. Formare auditori interni (auditor de mediu).
10. Audit de evaluare finala: identificarea SMM si verificarea implementarii solutiilor, in perioada de finalizare stabilita.