Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice

Dorim sa sprijinim activitatea dumneavoastra legata de achizitiile publice.
Domeniile acestei consultante acopera activitatea, atat a operatorilor economici, cat si a autoritatilor contractante, dar experienta dobandita poate fi pusa la dispozitie si altor firme de consultanta.

Din activitatile in care va putem sprijini mentionam:
Intocmire documentatie de atribuire (fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, formulare, model contract) cu respectarea procedurilor de achizitii publice;
Pregatire documentatie pentru participarea la proceduri de achizitie – conform specificatiilor autoritatilor contractante;
Reprezentare agenti economici la licitatii;
Consiliere in intocmirea contractului dupa castigarea procedurii de atribuire;
Asistenta intocmire si depunere contestatii la CNSC;
Asistenta solutionare litigii in fata instantelor de contencios administrativ.

Oferta noastra cuprinde intregul spectru de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii autoritatilor contractante si a operatorilor economici.