Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru operatori economici


Identificarea procedurilor de achizitie publica in functie de domeniul de activitate, zona geografica, tipul procedurii de achizitie publica, valoarea estimata;
Analiza oportunitatii depunerii ofertei / candidaturii in cadrul procedurii identificate in functie de situatia economica si/sau capacitatea tehnica a operatorului economic;
Solicitarea de clarificari referitoare la continutul documentatiei de atribuire de la autoritatea contractanta;
Intocmirea ofertei / candidaturii si pregatirea ei pentru depunere;
Asistenta in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor si a oricaror alte intalniri cu autoritatea contractanta;
Consiliere in vederea utilizarii cailor de atac impotriva deciziilor autoritatii contractante - contestatie la CNSC sau actiune in contencios administrativ;
Asistenta in relatia cu autoritatea contractanta la momentul incheierii contractului de achizitie publica / acordului-cadru si/sau la momentul ajustarii pretului acestora.