Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru autoritati contractante


Notificarea modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice si prezentarea implicatiilor acestora asupra activitatii dumneavoastra;
Intocmirea Programului anual de achizitii publice;
Alegerea procedurii optime de achizitie publica si calculul termenelor legale minime intre publicarea anuntului/invitatiei de participare in SEAP si termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;
Intocmirea documentatiei de atribuire - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele si modelele de contract (inclusiv FIDIC pentru lucrari);
Indrumare si asistenta in utilizarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice(SEAP);
Asigurarea respectarii pasilor de urmat pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica;
Conceperea si redactarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea procedurii de atribuire;
Participarea in comisiile de evaluare prin intermediul expertilor externi cooptati;
Asistenta in relatia cu institutiile statului cu competente in domeniul achizitiilor publice;
Pregatirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru / contractelor subsecvente.