PATISER

Tipul programului - Calificare
Denumirea ocupatiei: Patiser
Codul COR al ocupatiei: 7412.1.3
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/8740/06.11.2014
Durata totala de pregatire: 360 ore
- pregatire teoretica: 120 ore
- pregatire practica: 240 ore


Cui se adreseaza cursul:
Oricarei persoane care doreste obtinerea unei calificari de patiser in vederea unei posibile angajari, precum si persoanelor care ocupa un post in acest domeniu, dar care nu detin inca certificatul care sa le ateste aceasta calificare.

Conditii de acces:
Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii (conform Legii invatamantului nr. 84/1995) sau ai invatamantului obligatoriu raportat la data absolvirii de catre acestia.

La finalul cursului fiecare participant va avea:
Cunostinte si abilitati necesare desfasurarii in bune conditii si la standarde de pregatire ridicate a profesiei de patiser.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare.

Certificare finala:
Certificat de Calificare insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiectivele exprimate in competente profesionale:
Aplicarea normelor de protectie a mediului;
Aplicarea normelor igienico-sanitare;
Aplicarea NPM şi NPSI;
Asigurarea aprovizionarii cu materii prime si produse alimentare;
Organizarea si intretinerea locului de munca;
Planificarea activitatii proprii;
Ambalarea si pregatirea pentru comercializare a produselor;
Asigurarea calitatii produselor;
Exploatarea echipamentelor pentru copt si racit;
Exploatarea echipamentelor pentru pregatirea semifabricatelor de patiserie;
Manipularea, conservarea si depozitarea materialelor si produselor alimentare;
Prepararea produselor de patiserie;
Prepararea semipreparatelor de patiserie;
Realizarea decoratiunilor pentru produsele de patiserie;

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart.
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie:
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice.

Modalitate de inscriere :
Se completeaza fisa de inscriere.
Se prezinta documentele solicitate:
Buletin de identitate (original si copie);
Certificat de nastere (original si copie);
Certificat de casatorie, daca este cazul si doar pentru cei care si-au schimbat numele (original si copie);
Diploma de studii, sau foaie matricola (original si copie);
Adeverinta medicala (apt curs calificare) de la medicul de familie.