INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

Tipul programului - Calificare
Denumirea ocupatiei: Ingrijitoare batrani la domiciliu
Codul COR al ocupatiei: 5133.1.2
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/6736/04.09.2014
Durata de pregatire: 360 ore
- pregatire teoretica: 120 ore
- pregatire practica: 240 ore


Cui se adreseaza cursul:
Oricarei persoane care doreste obtinerea unei calificari de ingrijitoare batrani la domiciliu in vederea unei posibile angajari, precum si persoanelor care ocupa un post in acest domeniu, dar care nu detin inca certificatul care sa le ateste aceasta calificare.

Conditii de acces:
Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii (conform Legii invatamantului nr. 84/1995) sau ai invatamantului obligatoriu raportat la data absolvirii de catre acestia.

La finalul cursului fiecare participant va avea:
Cunostinte si abilitati necesare desfasurarii in bune conditii si la standarde de pregatire ridicate a profesiei de ingrijitoare batrani la domiciliu.

Metodologie didactica:
Prezentari, dezbateri, discutii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exercitii, problematizari, chestionare.

Certificare finala:
Certificat de Calificare insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN, MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiectivele exprimate in competente profesionale:
Comunicare la locul de munca;
Aplicarea NPM şi PSI;
Asigurarea conditiilor igienico-sanitare;
Asigurarea perfectionarii profesionale;
Completarea fisei de ingrijire a persoanei asistate;
Gestionarea resurselor alocate;
Planificarea activitatii zilnice;
Acordarea ingrijirilor igienice pentru persoana asistata;
Acordarea primului ajutor persoanei asistate;
Asigurarea confortului batranului asistat;
Asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor;
Mobilizarea si transportul batranului asistat;
Mobilizarea si transportul persoanelor asistate imobilizare;
Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale;
Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart.
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie:
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice.

Modalitate de inscriere :
Se completeaza fisa de inscriere.
Se prezinta documentele solicitate:
Buletin de identitate (original si copie);
Certificat de nastere (original si copie);
Certificat de casatorie, daca este cazul si doar pentru cei care si-au schimbat numele (original si copie);
Diploma de studii, sau foaie matricola (original si copie);
Adeverinta medicala (apt curs calificare) de la medicul de familie.